Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα του Δήμου Ηλιούπολης

Καλώς ήλθατε στο Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα του Δήμου Ηλιούπολης.

Επιλέγοντας την κατάλληλη εφαρμογή, μπορείτε να περιηγειθείτε σε διαδραστικούς χάρτες του Δήμου,
αντλώντας πληροφορίες για κάθε σημείο της πόλης.

Η οργάνωση των δεδομένων έχει γίνει με τέτοιον τρόπο, ώστε ο χρήστης να μπορεί ανά πάσα στιγμή να αναγνωρίζει,
να αναζητά και να ανακτά όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται με τα γεγραφικά δεδομένα που παρουσιάζονται
στον διαδραστικό χάρτη της κάθε εφαρμογής.

Εφαρμογή Πολεοδομικών Δεδομένων

Εφαρμογή Κοινωνικών Υποδομών

Εφαρμογή Οδηγού Πόλης

Εφαρμογή Δοκιμαστικού Χάρτη Πόλης

 

Το Σύστημα βρίσκεται σε Δοκιμαστική Λειτουργία.
Για κάθε επίσημη χρήση των δεδομένων, συμβουλευτείτε τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.