Σύντομη Επισκόπηση

Τα ακριβή χαρακτηριστικά των εφαρμογών μπορεί να διαφέρουν. Αυτή είναι μια σύντομη επισκόπηση των πιο κοινών χαρακτηριστικών που διατίθενται στις εφαρμογές.

 1. Ξεκινήστε την εφαρμογή που θέλετε ξεκινώντας από την αρχική διεύθυνση των εφαρμογών.
 2. Αν έχετε ποντίκι με τροχό κύλισης, μπορείτε να κάνετε zoom στο χάρτη μετακινώντας το ποντίκι πάνω στον χάρτη και κινώντας τον τροχό προς τα εμπρός.
 3. Μπορείτε να κάνετε Pan στο χάρτη κάνωντας κλικ και τραβώντας τον χάρτη. Η ενέργει pan είναι η εξ' ορισμού λειτουργικότητα του εργαλείου που είναι ενεργό όταν ξακινάει η εφαρμογή.
 4. Κάντε κλικ στα βέλη της εικόνας Πλοήγησης για να κάνετε pan (re-center) του χάρτη στην επιθυμητή κατεύθυνση.
 5. Στην μπάρα εργαλείων , κάντε κλικ στο εργαλείο Zoom In Zoom-in tool, και κατόπιν κάντε κλικ και σύρετε στον χάρτη ώστε να δημιουργήσετε ένα πλαίσιο zoom.Αφήνοντας το ποντίκι ο χάρτης κάνει zoom στην περιοχή που ορίσατε από το πλαίσιο αυτό.
 6. Στην μπάρα εργαλείων , κάντε κλικ στο εργαλείο Αναγνώριση Zoom-out tool. Κατόπιν κάντε κλικ στον χάρτη σε ένα στοιχείο που σας ενδιαφέρει. Θα εμφανισθεί ένα πλαίσιο με τον τίτλο του στοιχείου. Identify callout
  Κάντε κλικ στο drop-down βέλος του πλαισίου για να επεκτείνετε το πλαίσιο και να προβάλετε τις πληροφορίες που αντισοιχούν στο στοιχείο που επιλέξατε.
 7. Περάστε το ποντίκι πάνω από τον τίτλο του στοιχείου στο επάνω μέρος του πλαισίου πληροφοριών. Αν έχουν βρεθεί περισσότερα από ένα στοιχεία στο σημείο που επιλέξατε, η περιοχή με τον τίτλο θα αλλάξει σε ένα drop-down box. Identify multiple
  Κάντε κλικ στο drop-down (αν είναι διαθέσιμο) και κατόπιν κάντε κλικ σε οποιοδήποτε άλλο στοιχείο Θα εμφανισθούν στο πλαίσιο οι πληροφορίες του άλλου στοιχείου που επιλέξατε.
 8. Κάντε κλικ στο σύνδεσμο Προσθήη στα Αποτελέσματα στο κάτω μέρος του πλαισίου πληροφοριών για να προσθέσετε το στοιχείο στην περιοχή ΑΠοτελεσμάτων της Κονσόλας. Η ενότητα Αποτελέσματα της κονσόλας προβάλει τις συντεταγμένες της τοποθεσίας που επιλέξατε.
 9. Επεκτείνετε την τοποθεσία στα Αποτελέσματα κάνοντας κλικ στο σημείο "συν", αν δεν είναι ήδη σε πλήρη έκταση. Τα επίπεδα που περιέχουν τα στοιχεία που βρέθηκαν. Επεκτείνετε ένα επίπεδο για να εξερευνήσετε τα στοιχεία που βρέθηκαν. Μπορείτε να κάνετε δεξί-κλικ σε ένα στοιχείο και να επιλέξετε Zoom To ή Pan To στο στοιχείο αυτό. Μπορείτε να απομακρύνετε ενα στοιχείο από τα αποτελέσματα κάνωντας δεξι-κλικ και επιλέγοντας Remove.
 10. Αν διατίθετε στην εφαρμογή, επιλέξτε Αναζητήσεις για να χρησιμοποιήσετε κάποια από τις εργασίες αναζήτησης στην Περιοχή Μενού. Κάντε κλικ στο όνομα της εργασίας για να ανοίξετε το πλαίσιο διαλόγου της εργασίας, και ακολουθείστε τις οδηγίες για να αναζητήσετε και να ανακτησετε δεδομένα από τα στοιχεία του χάρτη. Τα αποτελέσματα θα εμφανισθούν στην ενότητα Αποτελεσμάτων της Κονσόλας, αντίστοιχα με το εργαλείο Αναγνώρισης. Όταν ανακτήσετε τα στοιχεία που αναζητάτε, μπορείτε να τα τονίσετε (highlight) κάνοντας κλικ στο check-box τους. Κάντε δεξί κλικ στον τίτλο ενός αποτελέσματος και επιλέξτε Zoom To Selected Features. Ο χάρτης επικεντρώνεται στην περιοχή που περιβάλει το επιλεγμένο στοιχείο.
 11. Προβάλετε τις Θεματικές Ενότητες του χάρτη, αν δεν είναι ήδη ορατές, κάνοντας κλικ στο αντίστοιχο βέλος στην Κονσόλα. Οι Θεματικές Ενότητες περιλαμβάνουν όλες τις υπηρεσίες και τα υπόβαθρα που είναι διαθέσιμα στην εφαρμογή.
 12. Αν είναι ενεργοποιημένο, κάντε κλικ στο check-box δίπλα από ένα ή περισσότερα επίπεδα για να ενεργοποιήσετε - απενεργοποιήσετε αντίστοιχα την προβολή του επιπέδου στον χάρτη. Ο χάρτης θα ενημερωθεί προβάλλοντας πληροφορίες μόνο από τα ενεργά επίπεδα του πλαισίου Θεματικών Ενοτήτων.
 13. Εξερευνήστε τα εργαλεία και τις λειτουργίες που διατίθενται σε κάθε εφαρμογή, καθώς και το περιεχόμενου του κάθε χάρτη. Ελπίζουμε η εφαρμογες να είναι χρήσιμες για την εργασία σας και συνάμα διασκεδαστικές!